Estructura

1. MEMBRES CONSELL GENERAL

Presidència i Vicepresidència:

  • Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
  • Alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat

De conformitat amb l’article 7.2 dels Estatus del Consorci per a la Reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat, el president del Consorci serà nomenat pel Consell General. Aquest càrrec recaurà alternativament i pel termini de sis mesos en el conseller o persona que designi i en l’alcalde de l’Hospitalet de Llobregat o persona que designi. El vicepresident serà qui no ostenti la presidència.

A la sessió constitutiva del Consorci per a la Reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat de data 4 de febrer de 2002 es va nomenar president i vicepresident, quedant així establert el termini de sis mesos amb el següent ordre: de febrer a juliol presidirà el Consell el conseller i d’agost a gener presidirà el consell l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat.

Vocals:

  • Secretari de l’Agenda Urbana i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
  • Secretari d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
  • Directora General d’Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
  • Director de l’Institut Català del Sòl
  • 1r Tinent d’Alcalde de l’Hospitalet de Llobregat
  • 2n Tinent d’Alcalde de l’Hospitalet de Llobregat
  • Gerent de l’Agència de Desenvolupament Urbà
  • Cap del Servei de Gestió i Assessoria Jurídica de l’Agència de Desenvolupament Urbà.

Secretària.

2. REGLAMENT ORGÀNIC FUNCIONAL

Reglament orgànic funcional PDF

3. ORGANIGRAMA 2016

4. ESTATUTS

Estatuts del Consorci per a la Reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat

Acord de data 22 de gener de 2002, de constitució del Consorci per a la Reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat publicat al DOGC 3565 de 31 de gener de 2002

Acord de l’Ajuntament de l’Hospitalet de data 17 de juliol de 2008, de modificació d’estatuts publicat al BOP 183 de 31 de juliol de 2008

Acord de data 16 de desembre de 2009, de modificació dels Estatuts del Consorci per a la Reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat publicat al DOGC 5545 de 14 de gener de 2010