Facturae

NOTA ALS PROVEÏDORS DEL CONSORCI PER A LA REFORMA DE LA GRANVIA A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT EN RELACIÓ AMB LA FACTURA ELECTRÒNICA

El Consorci per a la Reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat, amb la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya, té implementat el Servei e.FACT com a punt d’entrada de factures electròniques mitjançant el qual podeu fer-nos arribar les vostres factures per via telemàtica, les 24 hores del dia, qualsevol dia de l’any.

A partir del 15 de gener del 2015, la Llei 25/2013, d’impuls de la factura electrònica i de creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic, estableix que totes les societats anònimes, societats de responsabilitat limitada, persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola, establiments permanents i sucursals d’activitats no residents en el territori espanyol, unions temporals d’empreses i agrupacions d’interès econòmic, entre altres, que es relacionin amb el Consorci, estan obligades a presentar les factures en format electrònic.

El Consorci per a la Reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat, en el marc que estableix la Llei esmentada, estableix que a partir del 06/07/2017 totes les factures han de ser presentades en format electrònic i anula l’anterior mínim de 5.000 euros inclòs l’impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Com presentar una factura electrònica al Consorci?

Les factures s’han de presentar en format Facturae i han d’estar signades electrònicament.

Per elaborar factures electròniques hi ha disponibles moltes plataformes, a tall d’exemple adjuntem les següents:

 • Plataformes gratuïtes:
  • Aplicació Facturae proveïda pel Ministeri d’Indústria Energia i Turisme: facturae.es
  • Portal de factura electrònica gratuït, que permet la signatura electrònica delegada de factures: b2brouter.net/ca
  • EMIX, Generador de factures electròniques (infografia descriptiva) que proveu  l’Administració de la Generalitat de Catalunya: ecofin.gencat.cat/gfe/ 
 • Plataformes de pagament:
  • Caixafactura (La Caixa)
  • BS Factura ( Banc de Sabadell)
  • També poden lliurar-se factures electròniques a través de xarxes EDI amb connectivitat al servei e.FACT.

 A l’hora de generar la factura cal tenir present que cal omplir obligatòriament els següents camps o codis DIR3 assignats al Consorci per a la Reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat pel Departament d’Economia i Coneixement

Detall dels codis DIR3:

 1. Oficina comptable: A09010510
 2. Òrgan gestor: A09010510
 3. Unitat tramitadora: A09010510

Com entregar les factures electròniques al servei e.FACT ?

El punt d’entrada de factures és el servei e.FACT del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC): https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=7

 Si es disposa d’una factura electrònica vàlida aquesta pot entregar-se directament al e.FACT per aquests mecanismes:

 1. Manualment a través de la bústia i utilitzar l’opció “Enviament de factures”
 2. Integrant amb els serveis FTP de l’e.FACT

Com fer el seguiment de l’estat d’una factura presentada al Consorci per a la Reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat?

A través del servei e.FACT, https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=7 a l’opció “Consulteu l’estat” i emplenar les dades que us demanen sobre la factura a la qual vulgueu fer el seguiment.

Dubtes, consultes i aclariments:

En cas de necessitar ampliar aquesta informació, no dubteu en trucar-nos al telèfon 93 264 08 54 i demanar per Gemma Paià o fer-nos arribar els vostres dubtes mitjançant el nostre correu electrònic: correu@consorcigvhospitalet.com

Atentament,

Vicenç Parés

Responsable Financer

L’Hospitalet de Llobregat, juliol 2017