Informació jurídica i institucional

 

1. CONTRACTACIÓ

Delegació en matèria de contractació, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7660 de data 10.07.18 PDF

2. CONVENIS

  • Conveni de col·laboració entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per a la transformació de l’avinguda de la Granvia i per a l’ordenació urbanística dels territoris adjacents, a l’àmbit municipal de l’Hospitalet de Llobregat PDF
  • Acord de l’Ajuntament de l’Hospitalet d’aprovació del Conveni de col·laboració, de l’adhesió al Consorci per a la Reforma de la Granvia i aprovació de la seva constitució PDF
  • Acord de constitució del Consorci per a la Reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat i els seus estatuts PDF
  • Acord de Govern d’aprovació del Consorci i els seus estatuts DOGC núm. 3565 de 31.01.02 PDF
  • Acord de Govern d’aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci DOGC núm. 5545 de 14.01.10 PDF

3. ESTATUTS

Estatuts del Consorci per a la Reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat

4. GESTIÓ URBANÍSTICA

Delegació per a l’aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació del sector 1 delimitat pel Pla director urbanístic Granvia-Llobregat, al terme de L’Hospitalet de Llobregat, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7933 de data 06.08.19 PDF