r_2017

Relació contractacions econòmicament significatives 2017